Sveiki, mieli studijos lankytojai!

Nuo rudens kviečiu mokytis naujus mokinius. Pamokas bus galima lankyti kontaktiniu (Anykščiuose) arba nuotoliniu būdu.

 Kviečiu maloniai pavartyti IMstudijos puslapius!

Mokymosi procesas. Kas tai? Kokius siekius turi mokiniai mokydamiesi skambinti pianinu? Koks jų požiūris į muziką ir, apskritai, kodėl jie muzikuoja? Galima sugalvoti daug gražių frazių, bet nieko nėra tikriau už gyvą pavyzdį.

Šešiolikmetei Faustinai Kiaušaitei mokymosi procesas - tai ieškojimai. Nuo pat pirmųjų mokymosi skambinti pianinu metų ji išsiskyrė darbštumu, visada buvo labai savarankiška ir savikritiška, nepaprastai nuoširdžiai tikėjo manim, savo mokytoja. Matydama šias jos savybes, paskatinau devynmetę Faustiną sudalyvauti vaikų iki 11-os metų tarptautiniame konkurse „Mažieji talentai“. Po laureatų apdovanojimų, glausdama dovanų gautą baltą meškutį, ji prisipažino, kad siekė konkurse sugroti kuo geriau, bet tikrai nesitikėjo jo laimėti. Ir kitiems konkursams Faustina specialiai nesiruošė: su entuziazmu imdavo mokytis kūrinius, kurie jai labai patiko, kuriuos ji norėjo išmokti, o jau tada, kai jie imdavo skambėti, priimdavo mano siūlymą sudalyvauti konkurse. Pats griežčiausias vertinimo komisijos narys yra pati Faustina. Jai nepakanka konkurse kur nors Vilniuje ar Prahoje sugroti gražiai ir tikslai, ji visada siekia laisvo, natūralaus, gilaus išpildymo, visada nori perteikti ir kompozitoriaus mintį, ir savo vidų. Tai žmogus, niekada nesistengęs laimėti kurios nors vietos, o, atvirkščiai, jos grožio ir profesionalumo siekimo procesas kasdienybėje ją užkeldavo į aukščiausias vietas. Faustina prisipažįsta, kad labiau mėgsta koncertuoti, nors tvirtina, kad būtent dalyvavimas konkursuose ją užgrūdino scenoje: tik konkursų dėka ji išsiugdė techniką ir pasitikėjimą savimi, konkursuose sutikdavo bendraminčius ir autoritetus, kuriais norėjo sekti. Meilė muzikai gimsta paprastoje kasdienybėje, skambinant sau ir draugams, sistemingai prisėdant prie instrumento, kantriai analizuojant ir mokantis taktą po takto, puslapį po puslapio, tobulinant kiekvieną pasažą, į atliekamą muziką įdedant kompozitoriaus mintį bei ją papildant savo suvokimu. Malonų muzikavimo procesą visada lydi sėkmė, nes jis paremtas entuziazmu, bet ne konkurencija - siekiant pralenkti. Galbūt todėl toks kuklus ir nesureikšmintas Faustinos požiūris į savo laimėjimus, nes jai svarbiausia - pati muzika.Štai tokios mūsų nuotolinės pamokos!

Individualus mokymas labai skiriasi nuo darbo su mokiniais didelėje klasėje; individuali pianino pamoka - tai ne tas pats, kas mokyti vaikus matematikos ar kito dalyko mokykloje, vadinasi ir mokymo būdai skiriasi. Pradinis mokymas groti pianinu paremtas atkartojimo principu: mokytojas rodo - mokinys daro. Taip formuojami pagrindiniai skambinimo įgūdžiai. Paveldėjome šimtmečiais egzistavusį fortepijono pamokos modelį: buvome įpratę, kad mokytojas klasėje sėdi šalia mokinio, knygoje rodo jam natas, pats demonstruoja skambinimą tuo pačiu pianinu (vėlesniais laikais - sėdint prie antro pianino), taiso mokinio rankų judesius, aiškindamas ir liesdamas jo plaštaką, o namų užduotis užrašo keliais sakiniais, kad grodamas namuose, mokinys jas prisimintų. Vis tik dar gerokai prieš pandemiją interneto erdvėje jau egzistavo kalbų ir kitokių dalykų pamokos internetu, jau buvo vedamos pianino masterklasės kitų kontinentų atlikėjams, pasidėjus kompiuterį ant fortepijono, o pamokos medžiagą įsirašant, kad būtų galima iš jos mokytis. Neabejoju, kad gyvos pamokos poreikis visada išliks, tačiau nuotolinio darbo privalumai išliks taip pat, nes nuotolinės pianino pamokos, pasirodo, jų turi nemažai: mokiniams nereikia niekur vykti, gaišinti tėvelių juos vežiojant, kartais labai skubėti, kai diena pilna būrelių, mokiniai gali lanksčiau keisti pamokų laiką ir joms išnaudoti laisvus savaitgalius. Ekrane jie puikiai mato ir gali viską atkartoti, ką rodo mokytojas, tarpusavyje gali pasikalbėti, aptarti, o ir mokiniai nuotolinėje pianino pamokoje į monitorių tiek ilgai nežiūri, kiek būna priversti žiūrėti į kompiuterį matematikos ar kitoje nuotolinėje pamokoje: kaip ir gyvoje pamokoje, mokinys žiūri į natas, padėtas ant pianino pulto, stebi savo rankas ir klaviatūrą; taip pat, kaip ir gyvoje pamokoje, jis yra mokomas klausyti, išgirsti, ką kalba mokytojas, save taisyti, ir jam reikia tik retkarčiais pažvelgti į kompiuterį, kai mokytojas ką nors parodo. Labai puiki ir efektyvi nauja priemonė (žymiai geresnė už namų užduočių aprašymą elektroniniame dienyne, kurių neskaitydavo 90% mokinių) yra namų užduočių iliustravimas trumpais video įrašais, kuriuos padaro pats mokytojas. Mokinys namuose kiekvieną dieną gali peržiūrėti mokytojo pademonstruotą užduotį, kurią, deja, besimokydamas klasėje gyvai ir grįžęs namo, jis dažnai pamiršdavo arba užduotį atlikdavo ne visai tiksliai, kaip mokytojas rodė klasėje. Žinoma, tokius video įrašus (filmukus, kaip vadina mano mokinių tėveliai) naudoti mokytojas gali ir dirbdamas su mokiniu klasėje gyvai, bet tenka pripažinti, kad be nuotolinio ugdymo išbandymų, tokia efektyvi darbo su mokiniais detalė tikrai nebūtų atsiradusi. Neabejoju, kad jų yra ir daugiau, ir jas reikia pastebėti bei naudoti kaip šiuolaikiškas priemones, siekiant efektyvesnės pamokos ir pasiruošimo joms. Laikai keičiasi, keičiasi galimybės, keičiasi ir mokiniai, todėl dirbti kūrybingai, tobulinant metodikas, pasitelkiant visa, kas daro pianino pamoką tobulesnę, šiuolaikiniam mokytojui yra iššūkis.

2021-2022 mokslo metais, kol aplinka dėl COVID-19 nėra saugi, studijoje pamokos ir toliau vyks tik nuotoliniu būdu. Visiems geriausios sėkmės! Būkite sveiki ir mylėkite muziką! 

Dažnai tėveliai klausia, nuo kokio amžiaus jų vaikučiai gali pradėti mokytis groti. Štai ketverių metukų Sofija jau mokosi skambinti pianinu. Taigi, atsakymas aiškus - bet kada, kai tik galima su mažyliu susitarti, kai mažylis nors kelioms ar keliolikai minučių išlaiko dėmesį, daro, kartoja tai, ką rodo mokytojas. Jau daugelį metų mokau mažylius pagal vieno žymiausių pasaulio muzikos pedagogų Šiniči Sudzuki (Shinichi Suzuki) metodą. Nenustebau, kai Sofijos mamytė nudžiugo, išgirdusi, kad mokau vaikus, pasitelkdama šį metodą - buvo apie jį girdėjusi. Japonų pedagogas savo metodą pavadino „mamos mokykla“, nes, kaip vaikutis, augdamas šalia mamos, mokosi kalbėti, taip šiuo metodu jis mokosi ir groti. Mama - nesvarbu, ar ji pažįsta natas, ar nieko apie jas nesupranta ir niekada pati negrojo - pirmose pamokėlėse padeda mažyliui:  primena užduotis, skatina jį namuose nuolat pribėgti prie pianino ir „pažaisti“ pamokos užduotis.

 

Naujuosius 2021-2022 mokslo metus IMstudijoje Matas Niaura pradėjo dviem savo pasirodymais: rugsėjo 1 d. Antano Vienuolio progimnazijoje ir rugsėjo 19 d. Sakralinio meno centre. Abu jo pasirodymai vyko skirtingame kontekste, abu Matui buvo reikšmingi, o būti pakviestam koncertuoti rodo, jog esi reikalingas. Matas, kaip ir kiti Lietuvos moksleiviai, praeitus mokslo metus mokėsi nuotoliniu būdu, ir tai nesutrukdė jam kaupti žinias, kelti savo meistriškumą. Jo kaip pianisto ūgtis - akivaizdi ir didelė, jis pilnavertiškai dalyvavo nuotoliniuose konkursuose ir išnaudojo visus nuotolinio mokymosi pliusus, nesureikšmindamas minusų. Konkursai taip pat prisitaikė prie laikmečio situacijos: pernai visi konkursai vyko interneto erdvėj, o šįmet, nežiūrint į tai, jog yra laisvinamas judėjimas tarp šalių - dalyviai jau galės vykti į kitas šalis ir gyvai konkursuose dalyvauti - išliko ir nuotoliniai konkursai. Tokiu būdu, konkursai leidžia pasirinkti dalyvavimo juose būdą - gyvą ar nuotolinį. Gyvai koncertuoti ar vykti į konkursą yra žymiai smagiau - pajusti klausytoją ar aplankyti kitą šalį, tačiau nuotoliniai konkursai, kaip parodė praeiti metai, taip pat yra labai prasmingi ir kitaip įdomūs.

Studijos moksleiviai yra kviečiami koncertuoti parodų ir kitokių renginių atidarymuose. Anykščių Sakralinio meno centre - Angelų muziejuje koncertavo Matas Niaura.

IMstudija 2021-2022 mokslo metais išlieka nuotolinė. Nauji mokiniai, norintys pianino pamokų per nuotolį,  susisiekite su mokytoja šioje svetainėje nurodytais kontaktais, o jau esantys šios studijos mokiniai apie savo mokymosi studijoje planus iki rugsėjo 15 dienos pasidalinkite su mokytoja.Tara Elbechara iš Airijos IMstudijoje mokosi nuo spalio - nepilnus 2020-2021 mokslo metus. Taros sėkmingi pasirodymai tarptautiniuose konkursuose ir puikus ABRSM - tarptautinės karališkos muzikos mokyklų asociacijos komisijos egzamino - Grade 1 - išlaikymas atskleidė, kad turint planą ir žinant, ko nori, galima suderinti ir puikų privalomo pedagoginio repertuaro įsisavinimą, ir pasiruošimą konkursams su visai kitu - laisvu - repertuaru, o nuotolinį mokymąsi su draugyste ir profesionalumu. Su Tara savaitės bėgyje grojom tiek pat, kiek pianistai per savaitę turi šio dalyko pamokų Lietuvos muzikos mokyklose, tik jas išskaidėme į pusvalandžius. Prieš konkursus epizodiškai susitikdavome dažniau ir paskui vėl grįždavome į įprastinį pamokų ritmą. Nepuolėm iš karto mokytis ABRSM (tarptautinio muzikos mokyklų egzamino) ar konkursinių kūrinių, pradėjome nuo visame pasaulyje žinomo S. Suzuki metodo. Jis Tarai labai tiko ir patiko. Skambindama S. Suzuki vadovėlio kūrinėlius, Tara įsisavino pagrindinius pianistinius dalykus, kuriuos išmokus, ji jau galėjo prieš Kalėdas pradėti mokytis konkursų repertuarą, o pavasarį, kai buvo laimėta aibė konkursų - I vietos Italijoje ir Lietuvoje, II vietos Amerikoje ir Ispanijoje, šešiametė mažylė ėmėsi ABRSM privalomo repertuaro ir jį įveikė gana lengvai. Toks visapusiško mokymo derinimas per visus mokslo metus yra žymiai įdomesnis vaikui, nei "grojimas vien tik sau" namuose arba monotoniškas mokymasis nuo vieno atsiskaitymo iki kito. Toks skirtingas veiklos derinimas labiau motyvuoja mokinį ir duoda žymiai sėkmingesnį, įdomesnį, spartesnį bei profesionalesnį mokymąsi, nes visos sritys, kurias Tara perėjo per mokslo metus - pagrindus suteikianti S. Suzuki mokykla, techniką ir sceniškumą ugdanti konkursinė programa ir pedagoginė egzamino programa su privalomais kūriniais, gamomis ir skaitymu iš lapo - papildė viena kita: mokinė tobulėjo visais aspektais, ir tai lėmė puikius rezultatus.


Jos pasirodymą - privalomus keturis kūrinius - egzamino komisijos ekspertai įvertino labai aukštais ir pačiais aukščiausiais balais, o jų žodinė kiekvieno kūrinio recenzija man, mokytojai, buvo labai įdomi ir motyvuojanti, pasijutau dirbanti gera linkme ir teisingai. Šioje - ABRSM - tarptautinėje muzikos mokyklų sistemoje yra aštuoni egzaminų lygiai (Grade), nuo Grade 6 prasideda konservatorijos lygis,  taigi, Tara, išlaikiusi Grade 1, pradėjo kopti penkiais muzikos mokyklos lygiais. Sėkmės įveikiant vis aukštesnius lygius, sėkmingų pasirodymų konkursuose, malonių koncertų ir "skambinimo tik sau": taip ir kopiama - paprastai ir labai įdomiai - po žingsnelį į nuostabųjį muzikos parnasą.

 

 


 


I vietą Amerikos konkurse „International Youth Music Competitions“ Atlantoje laimėjo Matas Niaura, II vietą - Tara Elbechara. Šiame nuotoliniame konkurse abu moksleiviai buvo įvertinti labai aukštais balais: Matas surinko 96 balus iš 100, o mažoji Tara - 93 balus. Puikūs pasiekimai! Didžiausi sveikinimai!
 

Grand Prix Lietuvos konkurse apdovanotas IMstudijos moksleivis Matas Niaura. Kaip diplome rašo I-ojo respublikinio festivalio-konkurso "Su meile muzikai" vertinimo komisija, Matas buvo pripažintas ryškiausiu visų kategorijų dalyviu. Matas savo kūrybinėje biografijoje jau anksčiau turėjo laimėtą Grand Prix kaip fortepijoninio dueto dalyvis, o šiame konkurse šį aukščiausią apdovanojimą jis laimėjo jau kaip solistas. Tai labai didelis asmeninis laimėjimas Matui bei man, jo mokytojai, o visiems IMstudijos mokiniams - padrąsinimas svajoti ir įgyvendinti savo siekius. 2021 m. gegužė.


Sulaukėme malonaus pakvietimo dalyvauti Vilniaus Moksleivių kūrybos ir mokymo centro veiklos 30-mečio renginyje - festivalyje „Muzikos pasaulyje“. Kiekvieno dalyvio laukė dovanėlė ir pasirodymą apibūdinanti taikli nominacija: šešiametė Tara Elbechara, festivaliui nusiuntusi pjesės įrašą, buvo nominuota, kaip artistiška ir muzikos spalvas jaučianti atlikėja, Oskaras Vanagas - kaip artistiškas ir charizmatiškas pianistas, Matas Niaura - kaip aukštą pianistinį meistriškumą ir profesionalumą turintis atlikėjas.

 

I vietą Ispanijoje vykusiame konkurse "World Art Games" 2021 gegužę laimėjo Matas Niaura, iš 100 balų surinkęs 98. Jo pasirodymą pakomentavo tarptautinės vertinimo komisijos narys, Italijos pianistas Mario Mariani. Jis pagyrė Mato gebėjimą stipriu garsu skambinti A. Khachaturiano tokatą, jausti skirtingą abiejų rankų jėgą bei virtuozišką atlikimą. M. Mariani, matydamas Mato atlikėjišką braižą, pasiūlė mokytis skambinti S. Prokofjevo sonatas.

 

Laureato vardą Tarptautiniame Dainiaus Trinkūno vardo jaunųjų pianistų konkurse, kurį rengė Šiaulių pirmoji muzikos mokykla 2021 balandį, pelnė septintus metus pianinu skambinantis IMstudijos moksleivis Matas Niaura. Konkurso rengėjų sprendimu, nugalėtojais tapo laureatų grupė, neskirstyta į vietas. Šiauliai - miestas, kuris didžiuojasi čia gimusiu profesionaliu pianistu, įžymiu pedagogu, kultūros veikėju, buvusiu Lietuvos valstybinės filharmonijos direktoriumi bei Lietuvos kultūros ministru Dainiumi Trinkūnu, todėl tarptautinį jaunųjų pianistų konkursą pavadino jo vardu. Matas dalyvavo saviraiškos ugdymo kategorijoje. Sveikinu savo mokinį!

Laureatės diplomu Tarptautiniame Dainiaus Trinkūno vardo jaunųjų pianistų konkurse, kurį rengė Šiaulių pirmoji muzikos mokykla 2021 balandį, apdovanota devintus metus pianinu skambinanti IMstudijos moksleivė Faustina Kiaušaitė. Visiems dalyviams buvo privaloma atsiųsti savo video pasirodymą, kuriame jie atliktų baroko arba klasicizmo epochos kūrinį bei laisvai pasirinktą pjesę. Skambinti pianinu baroko ar klasicizmo epochų muziką yra sudėtinga: ši muzika iš atlikėjo reikalauja ypač didelio tikslumo ir puikios technikos. Sveikinu Faustiną puikiai pasirodžius!

 

Tara Elbechara - respublikinio konkurso „Pasaulis muzikos vaizdais“ - I vietos laureatė, taip pat nominacijos ir prizo „Už ryškiausią programinio kūrinio interpretaciją“ laimėtoja. Sveikinu savo jauniausiąją konkursantę!


 

 

Austė Smertjevaitė - respublikinio konkurso „Pasaulis muzikos vaizdais“ - III vietos laureatė. Pianinu Austė skambina trečius metus, ir tai buvo pirmasis jos kaip pianistės konkursas. Sveikinu ir džiaugiuosi Auste!

 

 

 

I vietą Italijos konkurse „Future Stars“ 2021 kovą laimėjo šešiametė Tara Elbechara. Jos kelias į šį laimėjimą buvo labai neįprastas. Nuotolinės pamokos niekam šiuo metu nėra naujiena, tačiau mokiniai, mokydamiesi skambinti pianinu nuotoliniu būdu bent jau anksčiau pamokose yra susitikę su savo mokytojais gyvai. Tara gi, IMstudijoje pradėjusi mokytis tik prieš pat spalį ir gyvenanti Airijoje, jau nuo pirmos pamokos su manim, savo mokytoja, bendravo tik per nuotolį - gyvai susitikę dar nebuvome. Todėl ruošimasis konkursams mums abiems bei Taros mamytei Linai tapo dideliu iššūkiu. Teko permąstyti savo metodikas: jas tobulinau, kai ko atsisakiau, kai ką sukūriau; pamokoje mažai mergaitei viską reikėjo rodyti ir aiškinti šiek tiek kitaip, nei būtume bendravę klasėje. Tėveliai namuose Airijoje taip pat kūrė aplinką, tobulino technologijų panaudojimą: ant pianino prieš Taros akis atsirado didžiulis ekranas, ėmėme dažniau susitikinėti pamokėlėse - visa tai davė puikų rezultatą. Netikėjau, kad nuotoliniu būdu bendraujant, galima taip susidraugauti: Taros mama Lina pasakojo, kad koncertuodama Airijoje per Kalėdas Tara buvo labai nedrąsi, mama turėjo stovėti šalia, kai ji skambino. Mano džiaugsmui, su Tara rasti ryšį pavyko labai greitai: man ji pasakojo savo iškritusių dantukų naujienas ir apie savo draugus. Dabar, laimėjusi šį konkursą Italijoje, Tara mokosi kitus kūrinėlius, groja gamas, skaito iš lapo ir ruošiasi pirmam Grade egzaminui.

 

 

I vietą Italijos konkurse „Future Stars“ 2021 kovą laimėjo Matas Niaura. Didelę konkursų patirtį turintis keturiolikmetis šiame konkurse turėjo labai rimtų konkurentų - virtuoziškai grojančių vienmečių, todėl labai džiugu, kad jų pasirodymų, kuriuos buvo galima stebėti internetu, kontekste Matas buvo įvertintas I vieta. Tarptautinio festivalio - konkurso dalyviai atsiuntė savo pasirodymų įrašus iš 27 šalių. Ir man, ir Matui buvo įdomu pasiklausyti ir kitų dalyvių, ką leidžia būtent nuotolinis konkursas. Anksčiau, dalyvaudami konkursuose, buvo galimybė pasiklausyti vos keleto dalyvių, nes reikėdavo pasiruošti savo pasirodymui, o dabar, klausant nuotoliniu būdu, galima išgirsti absoliučiai visus konkurso dalyvius. Matas dažnai dalyvauja konkursuose - turi sukaupęs didelį repertuarą. Šiais mokslo metais, mokydamasis IMstudijoje, jis sudalyvavo net keliuose konkursuose, atlikdamas ne tą pačią programą, bet pasirodė juose vis su kitais kūriniais. Plataus repertuaro turėjimas rodo atlikėjo brandą. Matui ne problema dalyvauti parodų ar kitų meninių renginių atidarymuose, kai būna pakviestas vos prieš keletą dienų surengti koncertą, nes nuolat kūrinius prisimena, kartoja ir mėgaujasi juos skambindamas.  

 

Išgirdęs Chopino (Šopeno) vardą, paprastai muzikantas suklūsta, ir pirmoji mintis, kuri jam ateina į galvą, yra susieta su lūkesčiu, kad bus kalbama apie pianizmo "aukštąjį pilotažą". Taip ir buvo: Tarptautinis lenkų muzikos konkursas-festivalis, skirtas Friderykui Chopinui, tapo dideliu išbandymu jauniesiems Lietuvos, Vengrijos, Kinijos, Airijos, Danijos ir kitų šalių atlikėjams. Visi trys IMstudijos moksleiviai pasirodė sėkmingai: nė vienas neparsivežė tik padėkos už dalyvavimą konkurse - visi trys buvo apdovanoti diplomais. Matas Niaura tapo konkurso II-os vietos laureatu bei pelnė išskirtinį apdovanojimą - specialųjį diplomą už artistiškumą. Šešiametė Tara Elbechara per žiemą labai sparčiai išmoko sudėtingą programą, ryžtingai prisijungė prie didelę konkursų patirtį turinčių studijos draugų ir sėkmingai debiutavo viename sudėtingiausių konkursų kaip pati jauniausia jo dalyvė, pelnydama diplomą už sėkmingą pasirodymą. Devintus metus pianinu grojanti Faustina Kiaušaitė, papildžiusi naujais kūriniais konkurso programą, džiaugiasi pelnytu diplomu ir naujais draugais, kurių, pasirodo, galima susirasti net nuotoliniame konkurse. Faustinos charizma ir jos atliekamas Jurgio Juozapaičio "Totemas" taip sužavėjo vieną konkurso klausytoją, Lietuvos kažkurios Muzikos mokyklos moksleivę, kad ši parašė Faustinai laišką apie savo susižavėjimą ir norą taip pat groti šį kūrinį bei paprašė Faustinos pasidalinti natomis.

 

 

Amerikoje trylikametis IMstudijos mokinys Matas Niaura 2021 kovą tapo muzikos talentų konkurso 3-iosios vietos laimėtoju. Kaip ir visi konkursai, taip ir „2021 American Music Talent Competition“ vyko online - nuotoliniu būdu - jaunieji muzikos atlikėjai iš JAV, Pietų Korėjos, Kanados, Honkongo, Indonezijos, Jungtinės Karalystės, Italijos, Ispanijos, Vokietijos ir kitų pasaulio šalių konkursui atsiuntė savo pasirodymų vaizdo įrašus. Matas - pirmasis anykštėnas, sudalyvavęs pianistų konkurse už Atlanto. Šiame konkurse jis dalyvavo 11-14 metų amžiaus pianistų kategorijoje.

Oskaras Vanagas yra Tarptautinio konkurso-projekto „Muzikos spalvos“ laureatas. 2021 m. vasario 6 d. Vilniaus Algirdo muzikos mokykla internetu transliavo į finalą patekusių 24-ių konkurso dalyvių iš visos Lietuvos pasirodymus, o jų muzikiniai numeriai buvo papildyti nupieštais paveikslais bei eilėmis, kuriuos sukūrė Lietuvoje ir kitose šalyse gyvenantys lietuvaičiai. Muzikos kūriniai jauniesiems dailininkams buvo pateikti kaip muzikinės mįslės, neatskleidžiant klausomos pjesės pavadinimo, todėl konkurso finale pamatyti piešinius buvo nepaprastai įdomu, o į juos žvelgti skambant muzikai buvo ir labai įspūdinga: vaikų atliekami kūrinėliai įgavo visai kitos išraiškos, kurią praplėtė dailininkų ir skaitovų vaizduotė. Atlikėjus vertino kompozitoriaus M.K.Čiurlionio proanūkis pianistas Rokas Zubovas bei kiti nariai. Išties, labai kūrybingas virtualus projektas, suteikęs daug naujų įspūdžių, praskaidrinęs uždarą kasdienybę. Oskaro pasirodymas konkurso finale:  Nuoroda platformoje Youtube

 

Senuosius metus Matas Niaura palydėjo dar vienu savo laimėjimu: Tarptautiniame Prahos konkurse „Eurofest 2020“ jis tapo laureatu, laimėdamas antrąją vietą. Atlikėjus, atsiuntusius savo video įrašus iš viso pasaulio, vertino žiuri komisijos nariai iš Italijos, Prancūzijos, Austrijos ir Čekijos. Matui tai pirmas solinis pasirodymas užsienio konkurse, o Lietuvoje - jis daugkartinis konkursų nugalėtojas, pelnęs įvairiausius apdovanojimus: Grand Prix - respublikiniame fortepijono ansamblių konkurse „Skambinu su draugu“, 1-ąsias vietas kaip solistas tarptautiniuose konkursuose „Jaunieji talentai“ ir „Muzikuojantys berniukai“, 2-ąją vietą respublikiniame pianistų konkurse „Muzikinis pavasaris“, 3-iąsias vietas tarptautiniuose konkursuose „Muzika be sienų“ ir „Olimpo Musicale“. Savo talentus Matas ugdo ne tik muzikuodamas: laimėjo ne vieną pirmą vietą žaisdamas šachmatais, yra puikus krepšininkas, taip pat Matas yra labai kūrybingas - šią žiemą tapo tarptautinio koliažų projekto nugalėtoju.

Net ir bendraudami per nuotolį, jaučiame šventiškas Kalėdas ir Naujuosius metus: Austė Smertjevaitė sukūrė linksmą IMstudijos pamokos nuotaiką su savo katyte Muse, kuri, beje, dažnai tyliai stebi mūsų pamokas. Kiti mokiniai taip pat buvo labai kūrybingi: Tara Elbechara - savo nupieštais šventiniais paveikslais ir pasakišku Kalėdų miesteliu pasipuošė savo pianiną Airijoje (žr. IMstudijos galerijoje), o Matas Niaura savo namų šventiškoje aplinkoje įgrojo video įrašą, kurį pateikė pianistų XX-am respublikiniam festivaliui-maratonui. Taigi, IMstudijoje nuotaika išties šventiška! Geriausi linkėjimai! Visiems sėkmės!

Respublikinio virtualaus pianistų festivalio-maratono klausytojai socialiniuose tinkluose iki švenčių žymėjo „širdeles“ šalia jiems patikusio atlikėjo: 

https://padlet.com/xxmaratonas/festivalis2

Tokiu būdu kartu su daugiausiai klausytojų simpatijų pelniusiais atlikėjais iš Lietuvos meno mokyklų ir gimnazijų - ir visi trys šiame koncerte dalyvavę IMstudijos mokiniai: Tara Elbechara, Oskaras Vanagas ir Matas Niaura.

 

Faustina Kiaušaitė yra I respublikinio konkurso „MUZIKA-@“ Grand Prix laimėtoja, pakviesta į Kauno Juozo Gruodžio konservatoriją kartu su konkursų - „MUZIKA-@“ ir „XX CENTURY MUSIC“ - kitais Grand Prix laimėtojais pavasarį įrašyti bendrą CD. Faustinai ir jos mokytojai paliekama kūrybinė laisvė: pavasarį pakartoti ir įrašyti konkurse grotus kūrinius arba paruošti įrašui naują programą, kurią Faustina dabar mokosi IMstudijoje. Faustina yra daugkartinė įvairių konkursų prizininkė: aukščiausius Grand Prix apdovanojimus ji yra laimėjusi du kartus: tarptautiniame konkurse „Jaunieji talentai“ ir respublikiniame konkurse „Muzika-@“, 1-ąsias vietas tarptautiniuose konkursuose „Prague Stars“ Čekijoje ir „Musica Pianoforte“ Lietuvoje bei respublikiniame konkurse „Muzikinis pavasaris“, daug kartų tapo  laureate įvairiuose kituose pianistų konkursuose. Faustina yra surengusi savo rečitalį, koncertavo Vilniuje Šv. Kotrynos bažnyčioje aktorės Birutės Mar surengtuose skaitymuose, buvo pakviesta koncertuoti tarptautinio konkurso „Muzikinė akvarelė“ laureatų CD pristatymo iškilmėse Druskininkuose. Faustina - puiki skaitovė bei koncertų vedančioji, jos charizma ir profesionalus muzikos išpildymas yra sužavėję ne vieno konkurso vertinimo komisiją, kurios skyrė jaunajai atlikėjai išskirtines nominacijas.


Tara Elbechara, Oskaras Vanagas ir Matas Niaura yra virtualaus XX pianistų festivalio - maratono https://padlet.com/xxmaratonas/festivalis2 dalyviai. Šiame maratone pasirodo 432 dalyviai iš 37 Lietuvos meno ir muzikos mokyklų, gimnazijų ir studijų. Šį pianistų maratoną kasmet rengia Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija. Šio renginio dėka jaunieji atlikėjai ankstesniais metais galėdavo pasirodyti pačiose gražiausiose Kauno salėse, išsiskirstę ir vienu metu grodami keliuose koncertuose, o šįmet, maratonui persikėlus į virtualią erdvę, galima išklausyti visus pasirodymus, kurie padalyti į dvi dalis: 

I dalis:  https://padlet.com/xxmaratonas/festivalis  

II dalis: https://padlet.com/xxmaratonas/festivalis2

IMstudijos mokiniai Faustina Kiaušaitė ir Matas Niaura tapo tarptautinio konkurso „Muzika be sienų“ laureatais. Šio didelio konkurso dalyviais buvo atlikėjai iš Kanados, Jungtinės Karalystės, Kinijos, Vokietijos, Danijos, Rusijos, Lenkijos, Sakartvelo ir kitų šalių. Abu - Faustina ir Matas - savo amžiaus grupėse laimėjo trečiąsias vietas. Visi konkurso atlikėjai privalėjo išpildyti labai dideles programas, todėl ir abiems anykštėnams teko stipriai padirbėti, kad jų atliekamose programose gražiai skambėtų P.G. Sandoni, D. Scarlatti, R. Schumanno, F, Schuberto, S. Prokofjevo, A. Khachaturiano, J. Juozapaičio ir V. Barkausko kūriniai fortepijonui. 

IMstudijos mokinys Oskaras Vanagas, mokydamasis nuotoliniu būdu, pasiruošė tarptautiniam meniniam edukaciniam projektui-konkursui „Muzikos spalvos“. Namuose skambindamas pianinu, jis įrašė muzikos kūrinį ir sudalyvavo virtualiame konkurse, kurį rengia Vilniaus Algirdo muzikos mokykla. Oskaras sėkmingai praėjo I-ąjį turą ir tapo konkurso finalistu. Pagal finalo dalyvių, atrinktų iš įvairių Lietuvos miestų, muzikos įrašus Lietuvos moksleiviai bei kitose šalyse gyvenantys lietuviai sausio mėnesį tapys paveikslus ir kurs literatūrines miniatiūras.Konkursai ir festivaliai tapo virtualūs, ir tai patogu, saugu ir įdomu. Virtualios fortepijono pamokos IMstudijoje virto kasdienybe, jos taip pat yra patogios, saugios, nepaprastai įdomios ir efektyvios. Kaip kad būnant vienoje klasėje įprastoje pamokoje mokinys skambina vienu pianinu, o mokytojas, sėdėdamas greta prie kito instrumento, jam rodo, taip ir dabartinėje virtualioje pamokoje lygiai tas pats: dabar tik tarp dviejų pianinų - įsiterpęs kompiuterio monitorius, o daugiau niekas nepasikeitė: gera pamokos nuotaika, mokytojos rodymas, aktyvus mokinio ir mokytojos bendravimas. Galiu pasidžiaugti, kad virtualias pamokas mokiniai papildė ir įprastai pamokai nebūdingais mielais ritualais: vienas mokinys prieš savo pamoką visada išsiverda kakavos, o kita mokinė atsineša į pamoką savo katytę Musę. Manau, net ir pandemijai pasibaigus, virtualios pamokos dalinai išliks, nes atsiskleis tokių pamokų privalumai, o kontaktinių ir nuotolinių pamokų derinys, ko gero, taps įprastu mokymo būdu. Šiuo metu pamokos vyksta tik virtualiai, ir galiu pastebėti, kad dėl to prasiplėtė ir mokymo galimybės: naujiena ta, kad IMstudijos mokiniais, besiruošiančiais konkursams ir koncertams bei atsiskaitymams ir egzaminams, tapo ne tik vieno miesto, bet ir kitų šalių vaikai. Norinčius kviečiu prisijungti!


Spalio 13 d. Matas Niaura fortepijonu skambino fotomenininko, Lietuvos kultūros premijos laureato Alvydo Stausko parodos „Vandens metamorfozės“ atidaryme. Matas atliko S. Prokofjevo kūrinius, susipažino su meninių nuotraukų autoriumi ir pačia paroda. Žiūrovai socialiniuose tinkluose labai šiltai atsiliepė apie parodą ir jaunojo pianisto muzikavimą.

Matas Niaura ruošiasi atidaryti Alvydo Stausko fotografijų parodą „Vandens metamorfozės“ Anykščių kultūros centre.

Faustina Kiaušaitė - VI respublikinio pianistų konkurso „Nuo baroko iki romantizmo...“ laureatė. Konkurse ji skambino baroko ir romantizmo epochų kūrinius, o už R. Schumanno atliktą Arabeską op.18 ji buvo apdovanota nominacijoje „Už geriausią romantizmo epochos kūrinį“.